Mata Kuliah Semester I

 

No.

Kel. MK

Kode

Mata Kuliah

SKS

JS

Sajian

Prasyarat

K

T

P

1.

MPK

0620410044

 Al Islam & Kemuhammadiyahan I (P2KK)*

2

2

2

 

 

 

2.

MPK

0110410605

 Filsafat Farmasi

2

2

2

 

 

 

3.

MPK

0110411159

 Kewarganegaraan

2

2

2

 

 

 

4.

MKK

0210410252

 Biologi Sel

2

2

2

 

 

 

5.

MKK

0220410508

 English For Spesific Purpose I

2

6

6

 

 

 

6.

MKK

0210410585

 Farmasetika Dasar

2

2

2

 

 

 

7.

MKK

0210410119

Anatomi dan Fisiologi manusia

3

3

3

 

 

 

8.

MKK

0210411172

 Kimia Dasar

2

2

2

 

 

 

9.

MKK

0210413650

 Matematika & Fisika Dasar

2

2

2

 

 

 

10.

MKK

0220412917

 Teknologi Informasi

2

2

1

1

 

 

11.

MPK

0610410189

 Bahasa Indonesia

2

2

2

 

 

 

Jumlah

23

25

24

1

 

 

 
Shared:
×