Menyusul Para Suami Ber-Muhammadiyah Ibu-ibu Kampung Baru Kuala Lumpur Bentuk Ranting ‘Aisyiyah

Author : Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Senin, 14 Mei 2012 12:51 WIB

Kuala Lumpur Bertempat di Dewan Sukan Badminton Orang Ramai Kampung  Baru Kuala Lumpur-Malaysia, malam Isnin 29 April 2012 semua yang hadir menjadi saksi dalam pelantikan dan pengesahan pembentukan Pimpinan Ranting Istimewa ‘Aisyiyah (PRIA) Kampung Baru, Ortom (organisasi otonom) Ibu-ibu Muhammadiyah yang selama ini selalu mendampingi kegiatan para suami mereka ber-Muhammadiyah.

Dalam hirarki struktur keorganisasian, ranting adalah struktur tingkatan yang berada pada tingkatan paling bawah yang langsung berhubungan dengan warga dan anggota persyarikatan di masyarakat. Demikian pula dengan keberadaan ranting ‘Aisyiyah di Kampung Baru, selama ini aktifitas dan kegiatan yang diselenggarakan oleh ‘Aisyiyah Cabang Malaysia selalu diramaikan dan berjalan atas sokongan penuh kaum muslimat Persyarikatan yang berada di ranting-ranting, terutamanya sekali ranting yang berkedudukan di kawasan perniagaan Chow Kit.
 

Dalam sejarahnya yang masih relatif baru, eksistensi Persyarikatan Cabang Istimewa Muhammadiyah di Malaysia 2007 memang tidak bisa dilepaskan dari peran ibu-ibu yang selama ini membantu dalam segala kegiatan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, oleh karenanya pada tahun yang sama juga didirikan Cabang Istimewa ‘Aisyiyah Malaysia.

 

Kalau ranting-ranting Muhammadiyah bermunculan seperti Kampung Baru, Sungai Way, juga KL Sentral,  dan  semua diresmikan keberadaannya oleh Cabang pada 2009, tidak demikian dengan ‘Aisyiyahnya. Sampai sekarang ranting yang dimiliki oleh Cabang Istimewa ‘Aisyiyah Malaysia hanya satu, yaitu ranting yang berada di Kampung Baru

Kuala Lumpur-Malaysia.
 
Pada malam itu Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) dan Pimpinan Cabang Istimewa ‘Aisyiyah (PCIA) Malaysia merasa sangat berbahagia sekali disamping karena event pelantikan dan pengesahan pembentukan Pimpinan Ranting Istimewa ‘Aisyiyah Kampung Baru yang diselenggarakan berbarengan dengan pelantikan dua ranting istimewa Muhammadiyah yaitu Kampung Baru dan Sungai Way, juga karena warga Persayrikatan kedatangan tamu dari rombongan PWM Jawa-Timur diketuai oleh Sekretaris Umumnya Najib Hamid yang turut memberikan sambutannya dan menyaksikan peristiwa yang bersejarah ini.
 
Adapun susunan pengurus Pimpinan Ranting Istimewa ‘Aisyiyah Kampung Baru yang dilantik oleh Ketua Umum PCIA Malaysia Mimi Fitriana adalah sebagai berikut: Ketua umum : Nuriyatun Nafiah Ketua 1: Sujiah. 2. Mutrofiah, Sekretatis : 1. Nissyafaati 2. Harzuli astutik, Bendahara: 1. Muamarotul Hasanah. 2 Sumiyati, Majlis Tabligh : 1. Mintarsih 2. Samshohah 3. Diah Ambarwati 4. Ida Royani, Majelis Ekonomi: 1. Juruzah 2. Hj. Siti Mudliroh 3. Nikmatul 4. Rukmiati, Majelis Sosial & Kesejahteraan : 1. Mufidah  2. Ma'rifatul Husna 3. Nurul Isfiyah 4. Siti azizah. (Sltn)
Shared:
Shared:
1