Archive Scholarship: 2017

Wednesday, December 13, 2017 00:00 WIB   Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Tuesday, August 29, 2017 00:00 WIB   Ilmu Komunikasi
Tuesday, August 15, 2017 00:00 WIB   Pendidikan Agama Islam
Friday, August 11, 2017 00:00 WIB   BEM Fakultas Agama Islam
Thursday, August 10, 2017 00:00 WIB   Fakultas Pertanian & Peternakan
Tuesday, August 08, 2017 00:00 WIB   Kemahasiswaan
Tuesday, July 18, 2017 00:00 WIB   Ilmu Komunikasi
Wednesday, July 12, 2017 00:00 WIB   HMJ Perikanan
Friday, April 28, 2017 00:00 WIB   Fakultas Pertanian & Peternakan
Sunday, March 12, 2017 00:00 WIB   HMJ Farmasi Paracelsus
Sunday, March 12, 2017 00:00 WIB   HMJ Farmasi Paracelsus
Sunday, March 12, 2017 00:00 WIB   HMJ Farmasi Paracelsus
Sunday, March 12, 2017 00:00 WIB   HMJ Farmasi Paracelsus
Thursday, March 09, 2017 00:00 WIB   Fakultas Pertanian & Peternakan
Tuesday, March 07, 2017 00:00 WIB   Ilmu Komunikasi
Friday, March 03, 2017 00:00 WIB   HMJ Perikanan
Friday, February 17, 2017 00:00 WIB   Himpunan Mahasiswa Jurusan Agroteknologi
Friday, February 17, 2017 00:00 WIB   Himpunan Mahasiswa Jurusan Agroteknologi
Friday, February 17, 2017 00:00 WIB   Himpunan Mahasiswa Jurusan Agroteknologi
Friday, February 17, 2017 00:00 WIB   Himpunan Mahasiswa Jurusan Agroteknologi
Friday, February 17, 2017 00:00 WIB   Himpunan Mahasiswa Jurusan Agroteknologi
Friday, February 17, 2017 00:00 WIB   Himpunan Mahasiswa Jurusan Agroteknologi
Friday, February 17, 2017 00:00 WIB   Himpunan Mahasiswa Jurusan Agroteknologi